Over Het Sociale Debat

Op allerlei fora en blogs worden sociale vraagstukken besproken. Men zou dat delen van een sociaal debat kunnen noemen. Het grote sociale debat is er nog niet. Wel dat fragmentarische, dat overigens uitermate waardevol is, waar mensen op allerlei manieren met elkaar in gesprek zijn over sociale vraagstukken (zie ook socialevraagstukken.nl).

debat

Om het sociale debat te kunnen voeren zijn er, naast enthousiaste mensen uit het veld, ook politici, overheden, instellingen en participanten nodig, die hun steentje willen bijdragen of die, misschien nog wel interessanter, een steen in de vijver willen gooien. Door het debat met elkaar aan te gaan, te voeren, samen zoekend naar antwoorden, ontstaat de innovatie, waar steeds weer naar gevraagd wordt. De vraag is echter of innovatie de oplossing biedt voor al de complexe vraagstukken waar onze huidige maatschappij mee worstelt.

Partijen
Een debat is alleen dan zinvol en geslaagd als het gericht is op de vorming van nieuwe standpunten, nieuwe visies en liefst ook nieuwe coalities. Of is dit niet helemaal correct? Men moet toch ook een debat kunnen voeren, zonder de druk van het slagen, om een queeste te beginnen, die ongeacht waar mag eindigen? Om zo te leren van elkaars standpunten, ervaringen, kennis en vooral dromen? Zoals Bellamy ooit het jaar 2000 beschreef? Vanuit zijn droom, hoe hij de wereld in het jaar 2000 zag. Als een wereld waarin ieder mens een plek had, mocht hebben en waar samenzijn en gelukkig zijn meer waarde krijgt dan geld. Onze huidige samenleving kenmerkt zich door de enorme aandacht op geld. Op die wijze wordt het sociale debat als snel vervuild door rekenwerk, het wijzen op kosten en het laten vallen van ideeën omdat er geen geld voor zou zijn.

Sociaal
Een samenleving, die niet sociaal is, is gedoemd te verdwijnen. Door de hele mensheid heen hebben we kunnen zien dat regimes, systemen of dictaturen, die de mens niet respecteerden en geen rekening hielden met de sociale infrastructuur gedoemd waren ten onder te gaan. De grote sociale onrust en dito opstand in de Arabische wereld laat dit dezer dagen weer eens heel duidelijk zien.

samenleving

Daar waar men niet naar een sociale samenhang streeft en niet op een sociaal draagvlak kan bouwen, verliest de macht de controle en wordt zodoende vervangen. Of dat nieuwe wel vanuit een sociaal oogpunt zal opereren zal de toekomst ons leren.

Feit is dat een samenleving, waarbinnen men sociale vraagstukken bespreekbaar maakt, en van daaruit actief aan durft te pakken, niet alleen een democratisch karakter draagt, maar ook er zorgt dat mensen met elkaar kunnen bouwen aan een toekomst.

 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Het Sociale Debat. All Rights Reserved.