Uitstel mantelzorgboete is geen afstel

Het besluit om het invoeren van de kostendelersnorm met een jaar uit te stellen, betekent dat de ‘mantelzorgboete’ niet voor 1 juli 2016 zal worden ingevoerd. “Daarmee is de maatregel echter niet van tafel”, zei de verantwoordelijke staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, volgens het Nederlands Dagblad, op 24 juni in de Eerste Kamer. Zij wil dat het kabinet meer tijd krijgt om, samen met de gemeenten en het Sociaal Cultureel Planbureau, te kijken hoe de mantelzorg moet worden vormgegeven.

Het plan om AOW’ers te korten met ruim 300 tot 400 euro per maand is al door de Tweede Kamer aangenomen. Het kabinet is van mening dat kinderen die hun ouders in huis nemen minder kosten hebben. Door het opnemen van ouders in het gezin, word je fiscaal partner en wordt het gezamenlijke inkomen hoger, dus wellicht zwaarder belast. Bovendien verliezen veel gezinnen hierdoor toeslagen, waar zij, als zij hun ouders niet zouden opnemen, wel recht op hebben.

140212_hhtoets

Meerdere zorgverzekeraars dekken de kosten voor mantelzorg en vervangende mantelzorg (respijtzorg). Op de website van Het Sociale Debat is meer informatie te vinden over (zorg)verzekeringen. De vergoeding weegt echter niet op tegen de inkomensdaling die het wetsvoorstel van Klijnsma met zich meebrengt.

Strijdig met ambities kabinet

De kostendelersnorm, in de volksmond bekend als de ‘mantelzorgboete’ is in strijd met de ambities van het kabinet. Dat stelt de directeur van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, Liane den Haan in de Groninger Krant van 12 mei. Het zou de participatiesamenleving tegenwerken in plaats van stimuleren. Uit angst te worden gekort, zal men eerder een beroep doen op externe zorg, dan intrekken bij de kinderen. Dit kost vele malen meer dan wat de kostendelersnorm oplevert. Om die reden roept zij de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel terug te geven aan de staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma.

Onrechtvaardig

De directeur van het Nationaal Ouderenfonds, Jan Romme, begrijpt het gevoel van onrechtvaardigheid dat deze wet oproept. “Je wordt gestraft omdat je iets goeds doet”.

“Woonruimte voor hulpbehoevende ouderen is schaars, thuiszorg is duur en de overheid wil de samenleving stimuleren om voor elkaar te zorgen. Dan getuigt dit voorstel van tweeslachtig beleid” – Jan Romme,  Ombudsman voor Ouderen.

Voor het korten op de AOW heeft Romme nog wel enigszins begrip, maar kinderen die hulpbehoevende ouders in huis nemen, mogen niet worden gekort. Net als de ANBO, probeert het Nationaal Ouderenfonds het wetsvoorstel van tafel te krijgen.

De eigen partij van Klijnsma, de PvdA, is blij met het uitstel. Tweede Kamerlid en partijgenoot John Kerstens hierover: “De mantelzorgboete stuit op onbegrip in de maatschappij. De PvdA ziet liever een plan waar zorg voor elkaar wordt gewaardeerd. Het uitstel biedt het kabinet de mogelijkheid om met een afgewogen plan te komen voor mantelzorg.”

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Het Sociale Debat. All Rights Reserved.