Jongeren

Zoals bij de vrijwilligers al benoemd geldt ook voor de jongeren dat zij meer verantwoordelijkheid willen. Zij zijn niet die goedkope arbeidskracht, die stage loopt en overal inzetbaar is. Zij zijn niet die vrijwilliger, die een klusje opgedragen krijgt, gehoorzaam uitvoert en dan dank je wel zegt.

Met name de nieuwe generaties willen betrokken worden bij zaken. Dat vraagt om andere benaderingen en om andere managementvormen wil men deze jongeren als vrijwilliger binnen halen en houden.

Dit alles geldt eens te meer daar waar de jongeren zelf initiatief geacht worden te nemen. Het inrichten van een paar hangplekken, liefst zover mogelijk van de bewoonde wereld vandaan, is al lang niet meer voldoende om de verveling van de nieuwbouwwijken te ontlopen. Of om vandalisme tegen te gaan.

Daar waar kinderen niet meer kunnen en mogen spelen, zullen zij in hun verzet opgroeien tot jongeren die regels gaan overtreden. Al is het maar als een schreeuw om aandacht.
Een WMO zal daar niets aan veranderen. Alle verantwoordelijkheid bij de lagere overheden leggen evenzeer niet. Dat is alleen een bezuinigingsmaatregel.

Wil men met de jeugd echt aan de slag, dan is het tijd om met de ouders, binnen de wijk, in gesprek te gaan over speelruimte. Over kindergeluiden en over toezicht. Daar waar weer ruimte voor kinderen ontstaat, waar ouders zich in gezamenlijkheid buigen over problemen en samen de oplossingen aandragen, kunnen kinderen als kinderen opgroeien en zullen zij veel minder achter PC’s, laptops en games te vinden zijn. Een kinder-buurt-feest op zijn tijd, waar de kinderen bij de opzet en uitvoering betrokken zijn, zorgt voor samenhang. Groepsvorming in negatieve zin zal hier veel minder optreden, dan in een buurt waar kinderen zelfs niet gedoogd worden.

Jongeren zijn niet meer dan de ietwat oudere kinderen. Kinderen, die samen spelen, worden jongeren die samen chillen, worden jong volwassenen, die samen juichen, ga maar door. Een sociale samenhang heeft heel veel met de wil samen te werken te maken. Heeft heel wat steun vanuit zowel de welzijnsinstellingen als de burgers zelf nodig. Kan niet zonder de politiek en de instellingen.

 

Tags: , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Het Sociale Debat. All Rights Reserved.