Nieuwe politici?

Deze, zo andere tijd, vraagt om een geheel nieuw type politicus. Niet de nu zo bekende dossierkenner, de krachtpatser, die durft aan te pakken, de bezuiniger tegen wil en dank of het ruige type dat het unverfroren durft te uiten. Dat type politicus past niet meer in een zo snel veranderende samenleving, waar de opeenhoping van crises zorgt voor existentiële vraagstukken, zoals werk of geen werk, toekomst voor de kinderen of…, kan ik wel alle rekeningen betalen?, en heel wat andere problemen.

Nieuwe problemen, nieuwe uitdagingen vragen om een nieuwe aanpak, om nieuwe leiders. Het nieuwe type leider, waar we op staan te wachten, heeft compassie, begrip en weet van wat er speelt. Hij wuift problemen niet weg of treedt ze met een lach tegemoet. Hij neemt ze serieus, maakt ze bespreekbaar, staat open voor suggesties, draagt bij aan -, moedigt aan tot -, en staat open voor het zo broodnodige sociale debat.

De nieuwe leider is een persoon, die naar de mensen toe gaat. Niet, zoals nu, om ze te vertellen wat allemaal niet kan. Hoe de bezuinigingen dwingen tot maatregelen. Waarom helaas niets mogelijk is.

De nieuwe leider gaat naar de burgers toe, daagt ze uit, vraagt ze om hulp, biedt ze kansen aan en laat zien, wat men zelf kan doen. Daarbij ondersteund door de overheid. Die zich niet terugtrekt in haar ivoren toren, maar die open staat voor debat, voor kritiek, voor uitdaging, voor improvisatie. Deze nieuwe politicus zal de tijd nemen om mensen te bezoeken, op bezoek te krijgen. Om democratische vraagstukken aan de orde te stellen, waar nu financiële vraagstukken de agenda beheersen.

De uitdaging voor de 21ste eeuw is niet of we iedere financiële crisis wel kunnen bezweren, maar of we in staat zijn de vrijheid, die we kennen, die we als democratie genieten, samen met de burgers verder uit te bouwen. Niet in de sfeer dat alles mag, maar in een wereld waarbinnen de individuele vrijheid nooit belangrijker kan zijn dan het gezamenlijke belang. Waarbinnen samen leven de hoofdzaak is of wordt. Politiek gezien betekent dit dat we pas aan de wieg van de verandering staan.

 

Tags: , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Het Sociale Debat. All Rights Reserved.