Kleine stappen, grote veranderingen

Het bouwen van allianties met relevante actoren is een van de vereisten voor een overheid, die in samenwerking met de “civil society” wil werken aan de toekomst. Zelforganisatie vanuit de doelgroepen, welzijns- en andere maatschappelijke instellingen, kerken, vakbonden, scholen, maar ook bedrijven, werkend vanuit een ‘good governance’ kunnen partner zijn of worden binnen die alliantie.

Waar de overheid voor moet waken is dat dergelijke samenwerkingsverbanden al heel snel een tweedeling laten zien. Aan de ene kant, die overheden, politici, bedrijven en instellingen, die snel iets voor elkaar willen zien te krijgen, dat niet al te veel mag kosten. Terwijl, en dat is die ander kant, de burgers, hun zelforganisaties, kerken en andere instellingen, die hen willen ondersteunen, zich in een hoek gedrongen voelen. Er wordt, weer, over hun ruggen heen besloten en ook al zijn ze uitgenodigd deel te nemen, hun inbreng wordt niet gehoord en gewaardeerd. Daar gaat het sociaal fout. Hier haken mensen en organisaties af, die niet meer terug zullen keren.

Op deze wijze gaan veel goede en potentieel waardevolle projecten ten onder. Waar men het geduld moet op kunnen brengen om naar de mensen te luisteren, om hen hun plek te gunnen en met hen, samen, het project te bouwen, reageert men verveeld en laat men al snel merken niet zo veel waarde aan die mening te hechten. Gaat het vervolgens fout, dan heeft men er geen begrip voor.

Hoe hebben we allen leren lopen? Door kleine stappen te zetten, te vallen, omhoog te krabbelen en opnieuw te beginnen. Door geduld te hebben. Dankzij onze ouders en grootouders, die ons steeds weer hielpen een aanmoedigden. En zie, hoe, we zonder te vallen, ons voortbewegen.

Kleine stappen kunnen hele grote dingen bewerkstelligen. Samen kleine stappen zetten werpt altijd zijn vruchten af, zelfs als het oorspronkelijke doel niet wordt behaald. Het debat, de dialoog, het gesprek met elkaar en met alle partijen is de waarde van het project. Dat is onbetaalbaar en kan bergen verzetten. Lukt het nu niet, dan ligt er een goede basis voor een volgend traject. Veranderingen vergen tijd, geld en doorzettingsvermogen. Als een van deze drie in mindere mate aanwezig is, zullen de andere twee in meerdere mate ingezet moeten worden. Succes komt nooit uit de lucht vallen. Dat moet men verdienen.

 

Tags: , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Het Sociale Debat. All Rights Reserved.