Wijkgericht, buurtgericht, burgerparticipatie

Al deze woorden zijn ambtelijke, politieke, termen, waarmee eigenlijk bedoeld wordt dat men zoekt naar kansen en mogelijkheden om werkzaamheden naar de bewoners, naar de wijk, over te dragen en zo geld te besparen.
Uiteraard zijn er, gelukkig, ook welzijnsinstellingen, woningcorporaties en gemeenten die een ander doel nastreven, namelijk het vergroten van de sociale samenhang.

Het is een goed begin als men een sociaal debat, een sociale dialoog, aan durft. Dat nodigt mensen uit deel te nemen. Zich te uiten. Soms kan dat hevig zijn, waar anderen zich wat terug trekken, maar door dat een plek te geven krijg je wel zicht op wat er speelt.

Mensen weer betrekken bij hun leefomgeving kan heel lonend zijn. Laat daarbij geld niet de belangrijkste factor worden, maar het bevorderen van de leefkwaliteit. Dit zal op den duur veel meer geld opleveren, doordat er veel minder hoeft te worden ingegrepen of opgeruimd of wat dan ook. Plus, het helpt mensen hun plekje te vinden en gaat zo de vereenzaming te lijf.

 

Tags: ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Het Sociale Debat. All Rights Reserved.