Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting kan al op school beginnen. Pesten is een heel bekende vorm van sociale uitsluiting. Pesten komt ook op het werk veelvuldig voor.
De andere vorm van sociale uitsluiting is de verenzaming van de ouderen, maar ook van alleenstaanden, die hun werk kwijtgeraakt zijn of die chronisch ziek zijn. vergeet hierbij de jongeren niet, die wel veel contact hebben via de social media, maar nauwelijks vrienden van vlees en bloed.

Men ziet de buurman, de kassajuffrouw, de postbezorger, de medeleerlingen en misschien nog iemand anders en dat was het dan voor die dag. Steeds meer mensen zijn in deze situatie terecht gekomen of dreigen er in terecht te komen.

 

Tags: ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Het Sociale Debat. All Rights Reserved.